Stěhování trezorů a těžkých břemen obnáší důkladnou přípravu


Jestliže stěhujete celý byt, nebo snad obytné prostory většího rozsahu, jako jsou vícepodlažní domy, kancelářské prostory, strojní vybavení dílen, montážní provozy, autoservisy apod., vždy půjde o odbornou a specifickou činnost. Stěhováci zkrátka nejsou jen namakaní svalovci, roboti, co neuvažují a pouze přenáší věci sem a tam.
zvonek u dveří.jpg
Při manipulaci s velmi objemnými a těžkými břemeny, z nichž nejobtížnější jsou trezory a stroje a zařízení pro průmyslovou výrobu, je třeba zajistit zabezpečení osob a okolního prostředí, aby nedošlo k vážnímu úrazu a k majetkové újmě. Úzce specializované firmy na stěhování těžkých břemen jsou mistry svého oboru a dbají především na technologické postupy, s nimiž operují vyškolení pracovníci.
Jedním z prvních bodů přípravných prací je plánování trasy, tzv. transportní cesty. Odborný výraz má v tomto případě své opodstatnění, neboť je pohyb váhově i objemově atypických předmětů rozfázován po krocích, jako jsou pohyb po schodištích, posun po nakloněné rovině, rozdíly v podloží terénu, prostorová omezení, překážky v podobě budov, stromů, zábradlí, plotů, úzkých průjezdů atd. Transport se provádí v závislosti na hmotnosti a objemu břemen zdvihacími zařízeními, paletovými vozíky, nosnými jeřáby, popruhy a úvazy atd.
malý trezor.png

Co firma vyžaduje před samotným stěhováním

·         Především ji informovat s dostatečným předstihem, rozhodně ne dva dny předem. Jednak je třeba zarezervovat termín, a pak prokonzultovat veškerá předběžná opatření. Nejlépe 14 dnů až měsíc před započetím vlastní akce.
·         Pro stěhování trezorů a strojů je třeba včas uvolnit příjezdové cesty, zabezpečit parkovací místa pro přepravní vozidla, případně vyznačit transportní cestu výstražnými tabulkami.
·         Firma by měla znát alespoň přibližnou hmotnost břemen a jejich počet. Především hmotnost rozhoduje o nasazení určitého typu přepravní techniky.
·         Přesné rozměry přepravovaných věcí jsou podstatné pro plánování přepravní trasy, firma je musí znát i s ohledem na přípravu obalového materiálu, aby bylo patrné, kudy lze s nákladem projet.
·         Jakou má přepravované zboží hodnotu. To je důležité pro zajištění pojištění jak průběhu stěhování, tak i stěhovaných předmětů.
·         Doplňkové údaje, na které je třeba brát zřetel, např. křehkost, stáří materiálu (např. rozebíratelnost a rozklížitelnost dřevěných spojů u moderního nebo starožitného nábytku), části břemen, které se mohou snadno poškodit atd.