Jak na nás působí barvy

Základní barvy duhy můžeme z fyzikálního hlediska vnímat jako rozložené bílé denní světlo podle spektrálních čar rozdílných vlnových délek. Můžeme však barevnou duhu vnímat jako celek i v souvislosti s lidským tělem.
Jeho funkce souvisí s energetickými kanály – tzv. čakrami, z nichž každá zaujímá jinou barvu a má léčebný efekt právě v určitých tělesných partiích.
barevné domy.jpg

Červená

Barva prvního energetického tělesného kanálu. Souvisí s orgány a tělesnými proporcemi v oblasti konečníku, kostrče, nohou a chodidel. Podporuje zdravé vyměšování a pohyb. Červená je barvou vitality a je nejteplejším barevným odstínem. Infračervené světlo také úspěšně léčí různé tělesné neduhy. Je to zároveň barva otevřenosti, srdečnosti, upřímnosti, ale může se obrátit až v agresivitu, je-li jí příliš. Měli bychom ji jakožto stimulační faktor využívat umírněně a v kombinaci s chladnějšími tóny barev (zelenou nebo modrou).

Oranžová

Podporuje orgánový systém druhé tělesné čakry, což jsou pohlavní orgány. Souvisí pochopitelně i se sexuální aktivitou, je druhou nejteplejší barvou a vnímáme ji jako oslavu mládí, radosti ze života a spontánní otevřenosti. Vhodně sladěná s modrou a zelenou pomáhá proti depresivním náladám a pesimistickému postoji.

Žlutá

Vystihuje podstatu třetí čakry, která odpovídá orgánům uprostřed břišní dutiny v oblasti pupku, tzn. žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva. Je vyjádřením radosti a zároveň životní moudrosti, přirozeného tepla a pocitové složky – citu. Žlutá nesmírně podporuje vlastní intuici, povzbuzuje nervovou činnost, posiluje paměť a proces tvořivého myšlení.

Zelená

Není náhodou, že zelená barva převládá v živé přírodě. Je totiž vyjádřením přirozenosti – životního koloběhu. V lidském těle zaujímá oblast srdeční čakry. Zelená barva jak známo, uklidňuje, a lidé s nemocným srdcem by její přednosti měli využívat častěji. Zelená je také barvou lásky, kterou lze projevit ke svému okolí, v partnerství, ale také vůči sobě samému.
fialová místnost.jpg

Modrá

Pátá čakra souvisí s orgány plic, průdušek a hrdla. Modrá podporuje léčení respiračních chorob, zároveň pomáhá při vyjadřování niterných pocitů hovorovou řečí. Jelikož je barvou chladnou, měli bychom jí kombinovat s teplejšími odstíny oranžové a žluté.